Hoe mensen denken en met hun omgeving omgaan

Gedachten Analyse Programma

Hoe mensen denken, wat de effecten hiervan zijn en hoe je beter kunt denken door je brein te trainen. Gedachtemanagement. Hiervoor zijn nieuwe inzichten en methodieken ontwikkeld.

Hiermee hoopt de school een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Motivatiebehoeften

Dan is er die ‘buitenwereld’ nog. De mensen om je heen, in de priv√©-, in de werksituatie en op school. Allemaal mensen die heel anders reageren. Wat zit daar achter? Leer dat andere herkennen en begrijpen, met als doel elkaar beter te begrijpen er gerichter mee om te gaan, Hiervoor zijn nieuwe inzichten en methodieken ontwikkeld. De ontdekking van de behoeften en de verschillen tussen mensen.

De invalshoek van de behoeften heeft ook de invalshoek van overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun omgeving. Deze invalshoek onderscheidt zich door het onderzoek naar persoonlijke behoeften, het gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Het onderzoek begon in 1994 en werd gecombineerd met coachingen en trainingen en zo in praktijk gebracht.

Hierbij waren de behoeften een steeds belangrijker onderdeel en is er naar gestreefd de herkenning van de overeenkomsten en verschillen zo eenvoudig mogelijk en daarmee zo toegankelijk mogelijk te maken.

Online communicatiecursus

Een extra vaardigheid verkrijgen en dit in je eigen tijd gaan leren? Een online communicatiecursus is beschikbaar waarbij jouw persoonlijke communicatiepatronen de basis vormen.

1.  leren herkennen van de behoeften die aan de basis van een communicatiepatroon staan.

2. Af kunnen stemmen op het communicatiepatroon van de ander

Lees verder