Bezorgd zijn en je zorgen maken

Bezorgd zijn en je zorgen maken

Taalkundig is er al een verschil. Iemand is bezorgd of iemand maakt zich zorgen. Het zorgen maken lijkt een meer actieve reactie op een situatie of gebeurtenis. Je maakt (werkwoord)  je zorgen. Het effect van bezorgd zijn, is een verhoogde alertheid gericht op een bepaalde situatie. Bij zorgen maken gebeurt het tegenovergestelde. Mensen die ik […]

Read More

De stem waar we mee denken en het speelveld van je denken

Er is een stem in ons hoofd die de hele dag door praat. Wanneer iemand zich daar bewust van is en er van tijd tot tijd bij stilstaat, dan zijn in die stem de verschillende posities die deze inneemt te horen. Wanneer iemand zich iets wil herinneren, dan wordt een beroep op het geheugen gedaan. […]

Read More

Stress en piekeren stoppen door je gedachten stil te zetten

Vanaf 1997 heb ik onderzocht wat er in de hoofden gebeurt bij mensen. Een deel van deze mensen had last van stress. Op mijn verzoek vertelden zij hoe het was begonnen. Zij beschreven de bron. Tijdens het vertellen intervenieerde ik een aantal malen met de vraag: wat dacht je toen. De gedachten die werden geuit […]

Read More

Motivatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever

  Een deel van de motivatie vanuit de werkgever zijn de zaken die naast het loon worden gefaciliteerd. Kinderopvang en scholing zijn hier voorbeelden van. Wat en hoeveel een werkgever ook faciliteert, toch is er een deel van de mensen die weggaat of weg willen gaan. Motivatie, is de gangbare opvatting, is iets wat de […]

Read More

Doelstelling school voor praktische menskunde

De doelstelling van de school voor praktische menskunde is om het Gedachten Analyse Programma en de verborgen behoeften van mensen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Gedachten Analyse Programma Het is gebleken dat de manier van communicatie die mensen met zichzelf voeren (denken) veelal de oorzaak is  van  het vastzitten in systemen. […]

Read More

Boek Gedachtenanalyse met recensie door Bibilon

Recensie van Biblion Herman en Ernie Beuker zijn de bedenkers en ontwikkelaars van een methodiek om door een verandering in denken evenwicht in het leven te vinden. Als zelfstandig trainer heeft Herman zich gespecialiseerd in motivatie- en gedachtenmanagement. Mensen maken heel wat fouten in hun denken en die blijken ook steeds maar doorgegeven te worden […]

Read More

Training teamindividualisering in company

Communicatie in de werksituatie vanuit een andere invalshoek Communicatiepatronen worden sterk beïnvloed door de behoeften van een mens. Behoeften die zichtbaar zijn in gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Omdat mensen verschillende behoeften hebben zijn er verschillende communicatiepatronen. Deze zorgen ervoor dat men elkaar niet begrijpt en veroorzaken afstand en miscommunicatie. […]

Read More

De communicatie met jezelf en de communicatie met anderen

Communicatie met jezelf: gedachtenanalyse Er zitten fouten in het denken van de mens. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar hoe mensen denken en de effecten hiervan. Hoe je denkt heb je geleerd van de mensen uit je jeugd. De fouten worden daarbij ook doorgegeven en veroorzaken veel leed en staan een verdere […]

Read More

Een verandering van denken en hoe we met elkaar omgaan

Een verandering van binnenuit. Dat is het idee. De gedachten die wij mensen hebben Het is vele jaren geleden dat ik elf mogelijkheden voor werk had en daarbij stilstond. Ik maakte een top-downlijstje waarbij de eerste drie voor mij als zeker geplaatst werden. Zes zeer waarschijnlijk en twee een goede mogelijkheid. Het kon niet anders […]

Read More