School voor praktische menskunde

De doelstelling van de school voor praktische menskunde is om het Gedachten Analyse Programma en de verborgen behoeften van mensen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Gedachten Analyse Programma Het is gebleken dat de manier van communicatie die mensen met zichzelf voeren (denken) veelal de oorzaak is  van  het vastzitten in systemen.…

Training teamindividualisering in company

Communicatie in de werksituatie vanuit een andere invalshoek. Communicatiepatronen worden sterk beïnvloed door de behoeften van een mens. Behoeften die zichtbaar zijn in gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Omdat mensen verschillende behoeften hebben zijn er verschillende communicatiepatronen. Deze zorgen ervoor dat men elkaar niet begrijpt en veroorzaken afstand en miscommunicatie.…